Weekblad deGouda digitaal

Wordt Gouda echt gasloos in 2040 of alleen “aardgasloos”?

Gouda – Begin 2019 presenteerde de gemeente Gouda dat zij de ambitie had om 10 jaar eerder dan de landelijke doelstelling, alle gasaansluitingen losgekoppeld te hebben. Dus al in 2040, waar 2050 de landelijke doelstelling is. In deGouda hebben wij daar al snel afstand van genomen en de lezers uitgelegd dat ambitie mooi maar realiteitszin beter is.

Wat te doen met het gasleidingnet in Nederland?
Als woningen en bedrijven losgekoppeld worden van het gasnet dan dient in eerste instantie de gasleiding tussen de hoofdleiding en het betreffende perceel verwijderd te worden. Als de hoofdleiding in een straat ook niet meer gebruikt wordt moet deze een half jaar na de afsluiting verwijderd worden. Gemeenten kunnen hiervoor opdracht geven en de Netwerkbeheerder dient dan uit te voeren. Bij de gemeente Gouda was de stelling in het begin van 2019 dat er alternatieven voor de energievoorziening toegepast zouden worden en dat gas geen rol meer zou spelen. Dat zou voor de netbeheerders een flinke aderlating betekenen, terwijl in Nederland zo’n beetje het beste aardgasnetwerk van heel Europa ligt. Alternatieven als waterstof kwamen niet aan de orde. Overigens spraken de Provinciebesturen zich als eerste uit vóór het behoud van het gasnetwerk.

In Gouda moeten oude gasleidingen met spoed vervangen worden
Deze leidingen liggen voornamelijk in de binnenstad. Uitstel kan niet want Staatstoezicht op de Mijnen heeft een aanbeveling gedaan om deze gietijzeren en asbestcement gasleidingen te verwijderen. Samen met Stedin heeft de gemeente besproken dat de vervanging met spoed wordt uitgevoerd en afspraken gemaakt om hinder zo veel mogelijk te voorkomen. Desondanks zal de klus de ondernemers en bewoners in de binnenstad niet ontgaan, om het maar eens voorzichtig uit te drukken.

Maar nu het goede nieuws
Letterlijk meldt de gemeente dat bij de gasvervanging rekening zal worden gehouden met ontwikkelingen rondom de energietransitie. Zo zullen de nieuwe leidingen ook geschikt zijn voor bijvoorbeeld duurzaam geproduceerd waterstof of groen gas. We zullen het maar voortschrijdend inzicht noemen dat de gemeente zich ook realiseert dat door te stoppen met aardgas het leidingnet wel eens van groot nut kan zijn. Misschien komt er ter overbrugging ook nog geïmporteerd aardgas onze woningen binnen. Bovendien zijn er veel woningen die helemaal niet zo goed (betaalbaar) geïsoleerd kunnen worden, waardoor warmtepompen, windmolens en zonnepanelen niet toereikend zullen zijn.

Heeft u lokaal nieuws uit Gouda of omgeving?
Mail het ons via 
redactie@degouda.nl

Download nu deGouda App voor iOS en Android

Gerelateerde artikelen

Print Media Nederland

Uitgever van:

Weekblad deGouda
GoudaFM
GoudaTVVolg ons opContact

Karnemelksloot 31
2806 BA Gouda

T 0182 - 322 456


E info(@)degouda.nl