Weekblad deGouda digitaal
uwv

WW in Midden-Holland onder pre-crisisniveau, veel vacatures voor kansrijke beroepen

UWV verstrekt in Midden-Holland eind juni 2021 bijna een vijfde minder WW-uitkeringen dan een jaar eerder. Daarmee duikt het regionale WW-cijfer voor het eerst onder het niveau van voor de crisis. De arbeidsmarkt vertoont duidelijk tekenen van herstel, maar de onzekerheden blijven. Zeven van de tien openstaande vacatures in de regio hebben betrekking op beroepen die vermeld staan in UWV’s overzicht kansrijke beroepen. Tegelijkertijd zoeken slechts drie van de tien WW’ers werk in een kansrijk beroep. Dit verschil tussen vraag en aanbod zorgt voor een hoge arbeidsmarktspanning. Voor werkzoekenden met een minder kansrijk beroep kan een carrièreswitch zinvol zijn. UWV helpt hen daarbij.

De arbeidsmarkt vertoont steeds meer tekenen van herstel. Volgens de meest recente CPB-raming zal de Nederlandse economie in 2021 met 3,2% groeien en dat is sterker dan eerder verwacht. Hierdoor zal ook de werkgelegenheid aantrekken. Door de nog altijd voortdurende coronapandemie blijft de toekomst echter onzeker. Het herstel blijkt in Midden-Holland onder meer uit het feit dat er in het 1e kwartaal van 2021 meer vacatures openstonden dan in alle voorafgaande kwartalen van 2020. Door het dalend aantal werkzoekenden en het stijgend aantal vacatures loopt de spanning op de arbeidsmarkt weer op. UWV verwacht dat de arbeidsmarkt in het 2e kwartaal van 2021 landelijk gezien weer de typering ‘krap’ zal krijgen. Dat betekent dat er naar verhouding meer vacatures zijn dan direct beschikbare werkzoekenden om deze te vervullen.

Kansrijke beroepen zorgen voor meeste vacatures

In Midden-Holland had 70% van de 2.450 vacatures die aan het eind van het 1e kwartaal van 2021 openstonden betrekking op beroepen die volgens UWV’s recent geüpdatet overzicht als kansrijk gelden. Het ging om 1.700 vacatures voor kansrijke beroepen. Tegelijkertijd stond eind juni 2021 slechts 29% van alle WW’ers inschreven met een kansrijk beroep. Deze verhouding onderstreept de kansen voor werkzoekenden in deze beroepen: er zijn relatief weinig concurrenten voor de beschikbare vacatures. Vrachtwagenchauffeurs binnenland, werkvoorbereiders/calculators bouw & installatietechniek en verzorgenden IG zijn voorbeelden van kansrijke beroepen waarvoor in de eerste maanden van 2021 in Midden-Holland veel vacatures openstonden.

Onderstaande figuur toont de kansrijke beroepen waarvoor in Midden-Holland in het 1e kwartaal van dit jaar de meeste vacatures openstonden.

Eind juni is 22% van de WW’ers in Midden-Holland op zoek naar een beroep met een veel minder gunstige positie op de arbeidsmarkt. Voorbeelden van veelvoorkomende beroepen in deze groep werkzoekenden zijn onder meer ondersteunend secretariële medewerkers, receptionisten & telefonisten en managers verkoop & marketing.

Het verbreden van zoekgedrag vergroot vaak de kans op het vinden van een baan aanzienlijk. Maar in de praktijk blijven werkzoekenden ondanks verminderde arbeidsmarktkansen soms toch vasthouden aan hun oorspronkelijke beroep. Dat beroep voelt immers vertrouwd en maakt onderdeel uit van de eigen identiteit. In dit soort situaties kan het moeilijk zijn om uit de ‘comfortzone’ te komen. UWV helpt werkzoekenden hun horizon en daarmee zoekgedrag te verbreden, door bijvoorbeeld vaardigheden in kaart te brengen en op basis daarvan mogelijke overstapberoepen te definiëren. Ook werkt UWV samen met opleiders en werkgevers om werkzoekenden via leer-/werktrajecten zijwaarts in te laten stromen in een nieuw beroep.

UWV begeleidt werkzoekenden richting kansberoep in de zorg

Zo heeft het Werkgeversservicepunt Midden-Holland onlangs in samenwerking met opleider SVS een uiterst diverse groep werkzoekenden begeleid richting het kansberoep huishoudelijk medewerker thuiszorg. Na een kort voortraject gingen kandidaten tijdens hun opleiding direct aan de slag bij een van de deelnemende zorgorganisaties, om zo leren en werken te combineren. Op 15 juli volgde de diploma-uitreiking op het Huis van de Stad in Gouda. Adviseur werkgeversdiensten Sabrina v.d. Hoek, namens UWV betrokken bij dit project, kijkt trots terug: “Ik was ontroerd om de uitreiking fysiek te mogen bijwonen. De energie, motivatie en dankbaarheid van de kandidaten was voelbaar. Een groep mensen variërend van 18 tot 61 jaar, sommigen geboren en getogen in Nederland, anderen pas een aantal jaar hier. Vaak zonder startkwalificatie. Allemaal brandend van ambitie om in de zorg te werken en via deze weg de eerste stap te zetten. Fijn dat er in de regio werkgevers zijn die dat herkennen en bereid zijn hen een kans te geven.”

Van de 8 deelnemers zijn er inmiddels 5 aan het werk. De overige 3 verkeren momenteel in gesprek met meerdere zorgaanbieders en zullen spoedig volgen. In september start een tweede groep.

Gerelateerde artikelen

Print Media Nederland

Uitgever van:

Weekblad deGouda
GoudaFM
GoudaTVVolg ons opContact

Karnemelksloot 31
2806 BA Gouda

T 0182 - 322 456


E info(@)degouda.nl